Risk comes from not knowing what you are doing.

_Warren Buffett

 

Warren Buffett

“Thất bại đến từ việc bạn không hiểu rõ mình đang làm gì.” – Câu nói nổi tiếng của Warrent Buffett, là nguồn động lực chính để Học Viện Tiền Ảo ra đời.

Hãy đồng hành cùng chúng tôi trên con đường “đầu tư tiền ảo”, hiểu rõ được bản chất của công nghệ blockchain, crypto currency, những khái niệm và tính ứng dụng của tiền mã hóa